#1609


*Background - MINIMAL- Secret Room New@Kustom9
___

*Hair - Mithral * Geranium New@Kustom9
*Jacket - Pseudo- Leo Leather
*Dress - ISON peggy New@Uber